top of page

REGULAMIN SESJI

Fotograf portretowy. Witaj, ogromnie się cieszę, że to czytasz bo to oznacza, że zapewne niedługo się spotkamy na wspólnym foto-spacerze / sesji zdjęciowej :)

Zapisuję ten regulamin przede wszystkim z myślą o Tobie– żebyście dokładnie wiedzieli jak będziemy „pracować” :) Zapisy będą czytelne i konkretne – w końcu najważniejsza jest sama sesja !

REZERWACJA SESJI

Rezerwacji sesji dokonać można:

Aby zapewnić sobie możliwość dogodnego ustalenia terminu, proszę o rezerwację sesji z jak największym wyprzedzeniem. O pakiecie, który chce wybrać, Klient decyduje przed rezerwacją.

 

Warunkiem udziału w sesji jest wpłata bezzwrotnego zadatku w wysokości 30% (reportaż – 40%zł) na konto bankowe lub poprzez płatność BLIK w terminie uzgodnionym z Fotografem. Cena wybranego przez Klienta pakietu będzie pomniejszona o zadatek.

 

Niewpłacenie zadatku oznacza rezygnację z sesji a termin wraca do “puli wolnych terminów”. Jeśli Klient zrezygnuje z sesji lub nie pojawi się na niej Fotograf nie ma obowiązku zwrotu zadatku.

 

Termin sesji po dokonaniu rezerwacji może być zmieniony bez podania przyczyny przez Klienta lub Fotografa jeden raz. Koszt kolejnej zmiany terminu wynosi 100zł brutto i nie jest wliczany na poczet sesji. Trzecia zmiana terminu (z wyłączeniem sytuacji losowych) wiąże się z odpłatnością 50% kosztów sesji. 

 

SESJA ZDJĘCIOWA

Miejsce sesji uzgadniane jest przez Klienta i Fotografa. Czas trwania zależny jest od typu sesji i rodzaju pakietu. Spóźnienie na sesję skraca sesję o czas spóźnienia. Odwołanie sesji może nastąpić z ważnych lub niezależnych przyczyn nie później niż 2 dni przed sesją.​

 

Klient oświadcza, że zapoznał się z portfolio Fotograf Justyny Szczygielskiej oraz akceptuje styl wykonywania fotografii wraz ze sposobem ich obróbki. Zdjęcia, które otrzyma Klient mogą różnić się od tych w portfolio z uwagi na czynniki mające wpływ na realizację sesji (np. wiek i temperament dzieci, inne okoliczności). Jeśli jest jakaś informacja mająca wpływ na przebieg sesji – proszę o poinformowanie mnie przed sesją.

 

Podczas sesji zapewniam prowadzenie i wskazówki jednakże jestem otwarta na pomysły i ciekawe ujęcia Klienta. Jeśli Klient ma ujęcia, które są dla Niego ważne – proszę o poinformowanie mnie przed lub w czasie sesji. Brak takiej informacji oznacza, iż przyjmujemy moją wizję na sesję.

 

Aby nie zakłócać przebiegu sesji Fotograf nie wyraża zgody na obecność osób niebiorących udziału w sesji. Podczas sesji obowiązuje absolutny zakaz fotografowania, nagrywania lub utrwalania w jakikolwiek inny sposób przez osoby trzecie telefonami komórkowymi i/ lub innymi urządzeniami.

 

VOUCHER NA SESJĘ FOTOGRAFICZNĄ

Voucher dotyczy zdjęć według obowiązujących pakietów i jest ważny 6 miesięcy od daty zakupu i nie podlega wymianie na gotówkę. Co do zasady vouchery po upływie terminu nie będą realizowane, w szczególnych przypadkach ważność vouchera może zostać przedłużona o max 4 miesiące. Usługa sesji zdjęciowej będzie wówczas wykonana po uiszczeniu jednorazowej opłaty w wysokości 200zł.

Termin realizacji sesji ustalany jest indywidualnie z osobą obdarowaną voucherem, wg pakietu na który został zakupiony.

WYBÓR UJĘĆ I OBRÓBKA

Wyboru zdjęć Klient dokonuje po zakończonej sesji. W przypadku kiedy jest to niemożliwe (ze względu na czas i okoliczności) na podany przez siebie adres e-mail otrzymuje link do prywatnej galerii zawierającej ujęcia wykonane na sesji (zdjęcia poddane są wstępnej selekcji). Fotograf wyraża chęć i gotowość do udziału w wyborze zdjęć - osobiście lub poprzez połączenie online.

 

W przypadku udostępnienia zdjęć przez prywatną galerię Klient ma maksymalnie 20 dni (od dnia udostępnienia) na wybór ujęć, po tym czasie Fotograf ma prawo dokonać wyboru zdjęć według własnego uznania nie czekając na wybór Klienta.

 

Po dokonaniu wyboru przez Klienta określonego pakietu (ilości zdjęć) nie można go pomniejszyć, można jednak dokupić dodatkowe ujęcia zgodnie z aktualnym cennikiem. Rezygnacja z któregokolwiek elementu pakietu nie wpływa na zmniejszenie jego ceny.

 

Zdjęcia niewybrane przez Klienta oraz nie poddane obróbce nie podlegają wykupieniu oraz nie będą oddawane. Klient otrzymuje tylko i wyłącznie zdjęcia przez siebie wybrane (w ramach pakietu) oraz dokupione poza pakietem.

 

W przypadku publikacji w mediach społecznościowych proszę o dopisanie lub podlinkowanie przy zdjęciu autora. Dziękuję :)

 

Termin na oddanie zdjęć poddanych obróbce graficznej jest ustalany przez Klienta i Fotografa, przy czym Fotograf zastrzega sobie, że całkowita finalizacja zamówienia może potrwać do 21 dni roboczych. Obróbka będzie dokonywana dopiero po uregulowaniu całości opłat (cena sesji + ewentualne ujęcia dodatkowe). Fotograf nie dokonuje intensywnej korekty twarzy/ciała, wyszczuplenia, ingerencji w wygląd osoby fotografowanej, wklejania, doklejania elementów do zdjęcia, doklejania osób nieobecnych na sesji. Istnieje możliwość wykupienia usługi ekspres

 

PŁATNOŚĆ I ZGODA NA PUBLIKACJĘ

Płatność dokonywana jest najpóźniej w dniu wykonywanej usługi - gotówką (proszę o odliczoną kwotę do zapłaty pomniejszoną o zadatek) lub BLIK.

Zdjęcia do wyboru będą przekazane po dokonaniu całkowitej wpłaty. Opłaty za ujęcia dodatkowe można dokonać przelewem na konto lub BLIK.

Przed sesją należy wyrazić bądź nie wyrazić zgodę na publikację wizerunku. Zgodę można cofnąć pisemnie.

Udział w sesji fotograficznej jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 

ODBIÓR GOTOWYCH WYDRUKÓW

Odbiór gotowych wydruków następuje osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

bottom of page